SEVU - Sekretariatet for Erhvervsrettede
Velfærdsuddannelser

Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser servicerer en række udvalg inden for det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet samt det kostfaglige område.

Der er adgang til udvalgenes hjemmesider i menuen til venstre.

Nedenfor er samlet de vigtigste nyheder fra udvalgenes hjemmesider:

Nyheder

01. februar 2018 (PASS)
Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der har indsamlet og gennemgået skolernes prøvebestemmelser og eksemplariske cases. Dette store og omfattende arbejde er mundet ud i rapporten Grundfor...
30. januar 2018 (PASS)
Danske SOSU-skoler har i samarbejde med PASS udarbejdet en vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af Farmakologi og medicinhåndtering på SOSU-assistentuddannelsen.
23. januar 2018 (PASS)
Fire krævende opgaver og tre dages koncentreret indsats blev leveret af fem par meget dygtige og kvalificerede social- og sundhedsassistentelever. Alle udviste stor faglig dygtighed og beholdt overbli...
10. januar 2018 (EPOS)
EPOS har fået udarbejdet to nye analyser. En analyse af uddannelsesbehovene på demensområdet samt en analyse af fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere på det pædagogiske jobomr...

Alle nyheder