SEVU - Sekretariatet for Erhvervsrettede
Velfærdsuddannelser

Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser servicerer en række udvalg inden for det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet samt det kostfaglige område.

Der er adgang til udvalgenes hjemmesider i menuen til venstre.

Nedenfor er samlet de vigtigste nyheder fra udvalgenes hjemmesider:

Nyheder

15. august 2018 (EPOS)
Problemer med at åbne uddannelsesmål Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring (STIL) har tekniske problemer i øjeblikket. Det betyder, at der ikke kan åbnes uddannelsesmål fra denne hjem...
11. juli 2018 (EPOS)
Nyt udbud af AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet - i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan...
06. juli 2018 (PASS)
På baggrund af præciseringer af tekniske bestemmelser vedrørende reglerne for EUV og EUX, har undervisningsministeriet udstedet nye uddannelsesbekendtgørelser. I forlængelse har PASS udstedt nye uddan...
11. juni 2018 (EPOS)
Analysen omhandler nye kompetencebehov, på baggrund af ændrede opgaver og funktioner, for AMU-målgruppen i det danske dagtilbud. Analysen gennemgår de væsentligste ændringer og forventninger til nye t...

Alle nyheder