• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der vil være 5 - 7 opgaver til DM i SOSU 2019.

Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder.

Opgaverne løses parvist af deltagerne.

Opgaverne løses som rollespil, hvor der indgår borgere og patienter, som har brug for en sygeplejefaglig og rehabiliterende indsats. Deltagerne bærer mikrofon, så tilskuere kan følge dialogen.

Opgaverne i form af cases vil blive udsendt til deltagerne i starten af marts, så de kan forberede sig på.

På scenen når konkurrencen går i gang, udleveres dagens specifikke konkurrenceopgave.

De konkrete opgaver er altså ukendte for eleverne indtil konkurrencen begynder.