• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelserne

På disse sider beskriver PASS indholdet i uddannelserne til 

  • den pædagogiske assistentuddannelse
  • social- og sundhedshjælperuddannelsen 
  • social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelserne er erhvervsuddannelser, der styres af Lov om erhvervsuddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), Uddannelsesbekendtgørelserne og Uddannelsesordningerne. Disse regelsæt findes under Lovstof

Uddannelserne består af to dele:

  • Grundforløb, som gennemføres på skolerne og afsluttes med prøve. Gennemføres normalt uden uddannelsesaftale
  • Hovedforløb, som består af skoleforløb og praktikforløb og afsluttes med prøve. Kræver uddannelsesaftale mellem elev og arbejdsgiver