• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikerklæringer

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring.

NB! Se i menuen til venstre for praktikerklæringer for hovedforløb påbegyndt før 01.08.2015

Praktikerklæringen oplyser, om eleven har nået målene for praktikperioden og angiver praktikstedets vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. 

Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema, som indeholder oplysninger om, hvilke praktikmål eleven har arbejdet med i praktikperioden, og hvilket niveau eleven har nået. 

PASS har udviklet et hjælpeskema til brug for dokumentation af elevens udvikling, men det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at bruge et andet skema. Skolerne skal oplyse praktikstederne om, hvilket skema der bruges lokalt.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. 

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen grundlaget for, at der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven. 

Praktikerklæring og hjælpeskema udleveres af skolen. Udfyldt praktikerklæring og hjælpeskema udleveres til eleven og til skolen. Se vejledning i menuen til venstre.


   
For hovedforløb påbegyndt efter 01.08.2015   For hovedforløb påbegyndt efter 01.01.2017
Social- og sundhedshjælper   
Praktikerklæring Praktikerklæring


Hjælpeskema Hjælpeskema
 

 

 

 


 
Social- og sundhedsassistent
Praktikerklæring Praktikerklæring


Hjælpeskema Hjælpeskema

 

 


 
Pædagogisk assistent  

Praktikerklæring

 Hjælpeskema