• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Vejledninger om praktikerklæringer

Vejledning til LUU

PASS har udviklet praktikerklæringer, som skolerne skal udlevere til praktikstederne ved afslutning af hver praktikperiode. Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema. Det lokale uddannelsesudvalg skal udarbejde hjælpeskema til praktikerklæringen. PASS har udarbejdet forslag til hjælpeskema, som det lokale udannelsesudvalg kan vælge at bruge. 

Se vejledning til LUU om praktikerklæringer og hjælpeskemaer

Vejledning til praktiksteder

Udfyldelse af praktikerklæring

Praktikstederne skal udfylde praktikerklæringer ved afslutning af hver praktikperiode. Den udfyldte praktikerklæring udleveres til eleven og til skolen. Praktikerklæringen kan evt. scannes og gemmes i elevplan.dk. Se vejledning om udfyldelse af praktikerklæringer.

Udfyldelse af hjælpeskema til praktikerklæring

Praktikstederne skal vedhæfte et hjælpeskema, som uddyber og præciserer, hvor langt eleven er nået med hvert praktikmål i en praktikperiode.

Skolen skal udlevere det korrekte hjælpeskema til praktikstedet. PASS har udarbejdet et eksempel på et hjælpeskema, som skolen kan vælge at bruge. Hjlpeskemaerne kan udfyldes og gemmes i Elevplan.dk.

Se vejledning til PASS' hjælpeskema.