• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har ansøger relevant erhvervserfaring kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

Hvis ansøger har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan han/hun få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, bilag 1.   

2 års relevant erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder   

• hjemmeplejen   
• plejecentre   

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner       

• Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt   
• Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring.   

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.   

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner, men kun i hjemmeplejen i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen 

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner, men kun fra plejecenter i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen  

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner, fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 1½ måned af praktikuddannelsen 

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.