• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i Region Nordjylland og Region Midtjylland 2018

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet for LUU i Region Nordjylland og Region Midtjylland afholdes:

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 12 - 15:30

på Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Tilmelding kan ske indtil 18. juni 2018 via nedenstående formular.

Dine data
E-mail skal have syntaksen min@email.dk.
Betaling

Konferencen er gratis.