• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Vejledninger

2011



Arbejdsgivers pligt til at tilbyde et nyt praktikforløb
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning december 2011.


Prøvetid i erhvervsuddannelserne
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning august 2011.


Forlængelse af uddannelsesaftaler pga. barsel
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning juli 2011.


Underskrivelsestidspunkt for uddannelsesaftaler
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning januar 2011.

2009



Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning september 2009.


Vejledning om bonus for oprettelse af nye praktikaftaler
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning december 2009.


KL's vejledning vedr. elevansættelser
Udgivet af KL november 2009.

2007



Notat fra Ministeriet for Børn og Undervisning om reglerne for merit, afkortning, fritagelse m.v. i uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske grunduddannelse
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2005



Udtalelse afgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning om forståelsen af reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 46
Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2004



Vejledning i erhvervsrettet dansk som andetsprog
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.


Fortællingen i vejledningen - narrativ vejledning
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2003



En vejledning til elevplan
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

2002



Multikulturel vejledning
Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.